7.1.2023

Tuli on irti – Maapallon polttava tulevaisuus - Naomi Klein
Tuli on irti – Maapallon polttava tulevaisuus on kokoelma Naomi Kleinin puheita ja kirjoituksia maapallon tilasta. Teksteistä voi elävästi aistia sen  hätätilan, jonka keskellä ne on luotu ja jonka keskellä niitä edelleen luemme.

Naomi Klein on kanadalainen professori ja aktivisti, jonka aiempaa ilmastonmuutosta käsittelevää kirjaa Tämä muuttaa kaiken, käsittelin aiemmin Lukupinossa. Klein on kirjoittanut useita globalisaatiota ja kapitalismia kriittisellä katseella tarkastelivia kirjoja.


Naomi Klein. Kuva: Joe Mabel


Tuli on irti koostuu Kleinin puheista ja kirjoituksista ilmastonmuutokseen liittyen ja ne tarjoavat uusia tapoja ajatella kriisiä, konkreettisia toimintatapoja tulevaisuuteen ja antaa kattavan kokonaiskuvan ilmastoaktivismin nykytilasta ja erilaisista projekteista aiheen ympärillä.

Kirjassa tuodaan esiin eräs ihmisten toimintaan liittyvä ongelma. Ilmastonmuutos vaikuttaa välittämättä ideologioista tai puoluerajoista, mutta se miten me toimimme yhteiskuntana on vahvasti ulkoisten motivaatioiden värittämää. Ongelma on, että toimet joita ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatisi, ovat toimia, joita esimerkiksi vasemmisto on ajanut jo kauan ja siksi näitä toimia vastaan ollaan jo pelkästään poliittisista syistä.

Eikä vasemmistokaan aina ilmastokysymykset etualalla kulje. Talouteen ja yhteiskuntajärjestykseen vaikuttavat toimet ovat olleet vasemmiston tavoitteina huolimatta niiden vaikutuksesta ilmastoon. Tämä on epämiellyttävä totuus myös vasemmistolle. Se ei muuta, etteivätkö muutokset olisi välttämättömiä ilmaston kannalta, mutta poliittista pelikenttää ei voi sivuuttaa tai avoin keskustelu olisi mahdotonta.

Klein ei korosta puheissaan yhtä paljon yksilön merkitystä kuin moni muu ilmastoaktivisti. Kuluttajien valintojen sijaan hän peräänkuuluuttaa suuria linjoja ja hätätilan ymmärtämistä nyt kun ei ole vielä aivan liian myöhäistä. Tämä kokoelma tarjoaa loogisen ja paikoin pessimistisen, mutta sitäkin tarpeellisemman katsauksen maailman tilaan. Siinä ei vain voivotella miten kaikki tuhoutuu, vaan tarjotaan konkreettisia keinoja muutoksen hidastamiseksi. Kleinin ajattelu on armotonta, tarkkaa ja siksi myös tarpeellista aikaamme.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti