13.10.2021

Kulttuurin monimuotoisuus vaarassa OKM:n ehdottamien leikkausten myötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi ehdotuksen leikkauksista, joissa kulttuurin alaa kuritetaan jo koronan tuomien kolhujen lisäksi 18 miljoonan menetyksellä tukien muodossa. Erityisesti ehdotuksessa tulisi kärsimään juuri ne kohteet, joiden tuki olisi ensiarvoisen tärkeää. 

Ehdotuksessa lukee: "Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen rahoitukset on tarkoitus lopettaa kokonaan".

Tämä tarkoittaisi juuri sen kulttuurin ruohonjuuritason moukaroimista, josta on aina noussut uusia upeita tekijöitä. Kulttuurilehdet ovat perinnettä, jonka olisi voinut kuvitella kuolevan internetin myötä, mutta tekijöiden palo on pitänyt ne meidän lukijoiden saatavilla yhä edelleen. Erityisesti kiitoksen kirjastojen, joista on ollut mahdollista käydä monipuolisesti katsastamassa pienlehtien tarjontaa.

Kirjaston tehtävä onkin jo lain mukaan edistää demokratian toteutumista. Tähän kuuluu myös kulttuurin monipuoliseen säilyttäminen yhdenvertaisena. Jos kirjastosali muuttuu paikaksi, josta voi hakea vain uusimpia bestsellereitä tätä tehtävää ei kirjasto enää suorita ja kulttuurin kenttä kavenee.

Todellinen yhdenvertaisuus saavutetaan arvostuksen kautta, jonka kulttuurilehdet, pienkustantomat ja omakustanteidenkin tekijät ovat tässä maassa todellakin ansainneet. Tuotamme hämmästyttävän määrän tasokasta kulttuuria, joka kuitenkin jäisi todella marginaaliin ilman kirjastoa. Ei esimerkiksi runouden arvoa voi mitata levikin perusteella.

Vaikka marginaalisesta kulttuurista ei välitettäisi, niin tulee muistaa myös lastenkirjojen kuuluvan vähälevikkiseen kirjallisuuteen. Olemme huolissamme lasten ja nuorten lukutaidosta, haluamme kannustaa näitä ryhmiä kirjojen ääreen ja samalla haluamme viedä kirjat lasten ja nuorten hyllyistä pois.

Ehdotus poistaa tuki vähälevikkiseltä kirjallisuudelta ja kulttuurilehdiltä on huolestuttava merkki arvostuksen puutteesta sivistystä kohtaan ja halusta kannustaa nuoria kulttuurin pariin. Meillä on laaja joukko taitavia ja innostuneita tekijöitä, joita tulisi kannustaa ja toivon, että eduskunta ottaa kulttuurin ahdingon vakavasti sen sijaan, että lausuttaisiin vain korulauseita mielenosoitusten yhteydessä. Jos esimerkiksi runoudelle ja lastenkirjallisuudelle ei haluta antaa sen ansaitsemaa arvostusta, ovat ne vain pelinappuloita sen bisneksen keskellä joksi kulttuuri yritetään niin monesti typistää.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti